You are here

Đăng ký tên miền

Bảng giá tên miền

 

Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam - Cấp 2

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
*.VN
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm

 

Tên miền Việt Nam - Cấp 3

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ / năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ / năm
.name.vn
30.000 VNĐ
30.000 VNĐ / năm

 

Tên miền Quốc tế

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.biz | .com | .net | .us
 
244.000 VNĐ / năm
.info | .org
 
258.000 VNĐ / năm
.co.uk | .eu | .name
 
265.000 VNĐ / năm
.pro | .tel
 
366.000 VNĐ / năm
.pw
 
323.000 VNĐ / năm
.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co |
 
452.000 VNĐ / năm
.asia
 
548.000 VNĐ / năm

 

 
Giá trên chưa gồm VAT 10%